Storitve

Nudimo vam vrhunsko vodenje računovodstva, davčno svetovanje in izdelavo poslovnega načrta oz. investicijskega elaborata.

Zavzemamo se za natančno in profesionalno obravnavo vaših poslovnih dogodkov  in vam želimo pomagati pri sprejemanju vaših poslovnih odločitev. Skušamo se kar najbolje prilagoditi vašim zahtevam in potrebam, zato vam nudimo individualen pristop.

Poslovni načrt

Poslovni načrt je pisni dokument, v katerem podjetnik opiše svoje poslovne cilje, opredeli poti in načine za dosego teh ciljev. 

Pogosto gre za skupek delovnih načrtov, kot so trženje, finance, proizvodnja in kadri. Pripravlja se ga pred ustanovitvijo novega podjetja, za namene iskanja zunanjega kapitala za financiranje obstoječega podjetja, pri prestrukturiranju ali preobratu v poslovanju obstoječega podjetja, ob iniciranju novega projekta, ob pripojitvah, spojitvah ipd.

Poslovni načrt zajema pet pomembnih korakov:

 • Informacije primarnih in sekundarnih virov.
 • Analizo stanja v panogi (konkurenti, dobavitelji, kupci)
 • Pozicioniranje podjetja glede na panogo
 • Načrt vstopa na trg in načrt trženja
 • Finančne projekcije (izkaz uspeha, bilanca stanja ipd.)

S poslovnim načrtom pridobimo boljši pregled panoge v kateri poslujemo, pregled nad aktivnostmi, ki jih želimo izvajati, boljše poznavanje posla ki ga opravljamo, možnost odkrivanja napak pri poslovanju, lažje prepoznavanje priložnosti na trgu, odkrivanje in lažje izogibanje nevarnostim in možnost ocenjevanja uspešnosti poslovanja.

Poslovni načrt vsebuje poglavja, ki opisujejo značilnosti posla:

 • Panoga podjetje in njegovi proizvodi/storitve
 • Raziskava in analiza trga
 • Razvoj in izvajanje dejavnosti
 • Ekonomika posla
 • Načrt trženja
 • Finančne projekcije
 • Predvidena ponudba podjetja
 • Ocena tveganj in problemov
 • Terminski načrt
4ac7a1ca-cf7c-4d0b-8b08-67cad905009e
dc9d6d65-87ca-4a13-827b-32974263df1f

Davčno svetovanje

Podjetje na trgu ne želi zgolj preživeti, temveč tudi zmagati.  Zato mora vodstvo obvladovati svoje poslovne procese in ohranjati prednost. Da bi bilo poslovanje resnično optimalno, ni dovolj zgolj računovodski vidik delovanja, nepogrešljivo je tudi strokovno znanje s področja davčne zakonodaje in prakse s tega področja. Skrbno načrtovana davčna politika podjetja vam lahko ustvari davčne prihranke.

Cilj davčnega svetovanja je oblikovanje davčne strategije za ugotavljanje davčnih posledic na načrtovane poslovne odločitve in v okviru tega izbrati tudi z davčnega vidika najugodnejšo odločitev. S strankami skozi celo poslovno leto sodelujemo pri načrtovanju davčnih rešitev za dosego najugodnejših davčnih obremenitev v okviru veljavne davčne zakonodaje.

V okviru davčnega svetovanja vam

 • Individualno davčno svetujemo s področja davka od dohodka pravnih oseb, dohodnine, davka na dodano vrednost in prispevkov in drugih davkov.
 • Sestavljamo in optimiziramo davčne obračune.
 • Svetujemo v zvezi s pričetkom opravljanja dejavnosti in izbiri ustrezne statusno pravne oblike.
 • Svetujemo pri zapiranju dejavnosti, pri preoblikovanju iz ene statusno pravne oblike v drugo, pri uporabi službenih vozil in pri koriščenju drugih bonitet ter reševanje davčnih zagat povezanih s poslovanjem.

Pri davčnih kontrolah smo prisotni pri celotnem postopku.

Naši svetovalci vam opravijo tudi preventivni davčni pregled kompletnega poslovanja s področja vseh davkov.

Računovodstvo

Biti pred konkurenco. To lahko dosežete predvsem s pomočjo kvalitetnih računovodskih informacij.  Za optimizacijo poslovnih procesov potrebujete prave informacije ob pravem času na pregleden in učinkovit način, ki vam jih lahko posreduje le računovodstvo z znanjem, s svojimi informacijskimi rešitvami in tehnologijo

Naša naloga v vlogi vašega računovodja je nekakšen kompas, ki vam pomaga pri rasti in razvoju podjetja ter vam hkrati pomaga ugotoviti, kakšno je finančno stanje podjetja in vam pokaže smer poslovne in finančne politike.

Urejeno računovodstvo pomeni bistveno več kot samo knjiženje poslovnih dogodkov. Naše stranke so za nas poslovni partnerji v pravem smislu besede saj vsakega od njih obravnavamo individualno in mu zagotavljamo ažurno in natančno spremljanje njihovega poslovanja, nudimo jim prave in kvalitetne računovodske informacije, na podlagi katerih vodstvo lahko sprejema pravilne odločitve.

S svojo ekipo usposobljenih računovodij vam nudimo celotno paleto storitev računovodenja od vodenja računovodstva po stroškovnih mestih in projektih, obračuna DDV-ja, obračuna plač in socialnih prispevkov, elektonsko bančništvo, izdelavo raznih poročil, izdelavo medletnih in letnih računovodskih poročil, organizacijo računovodstva in priprava računovodskih usmeritev.

Z uporabo sodobne informacijske tehnologije smo racionalizirali poslovanje z enkratnim vnosom podatkov. S poznavanjem dejavnosti vsake naše stranke dosegamo boljšo storilnost s pomočjo naših izkušenih računovodij. Veliko nam pomenijo dobri poslovni običaji in do stranke pristopamo individualno glede na njene potrebe.

Naše storitve so prilagojene srednjim in majhnim podjetjem in podjetnikom, zavodom in društvom za katere izvajamo storitve prilagojene njihovi dejavnosti in obsegu poslovanja.

72d3b65f-ddd5-4475-9481-0d7b458cd058

Za dodatne informacije nas pokličite na telefonsko številko
01 78 66 110 ali nam pošljite sporočilo.