POLITIKA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

V podjetju OZ Magro z.o.o spoštujemo vašo zasebnost in bomo vaše osebne podatke uporabili izključno za navedene namene. Vaše osebne podatke bomo skrbno varovali v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679 (GDPR) in Zakon o varovanju osebnih podatkov – ZVOP-1) ter pravili o varstvu osebnih podatkov.

1.   Upravljavec podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo skladno s Pravili varstva osebnih podatkov, je podjetje OZ Magro z.o.o., Ob Grosupeljščici 1b, 1290 Grosuplje, davčna številka: SI90100573.

2.   Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in uporabljeni v namene, za katere ste jih posredovali. Če bo nastala potreba po morebitni nadaljnji obdelavi vaših podatkov za kak drug namen, vas bomo o tem predhodno obvestili in vas zaprosili za vaše soglasje.

2.1.     Obisk in uporaba spletne strani

Na naši spletni strani lahko oddate povpraševanje, ki od vas zahteva posredovanje določenih podatkov: ime, e-naslov in telefonska številka. V primeru oddanega povpraševanja z vami komuniciramo preko posredovanega e-naslova ali telefonske številke.

Navedeni osebni podatki se obdelujejo na osnovi vašega strinjanja z obdelavo podatkov (kljukica za strinjanje z obdelavo podatkov pri oddanem povpraševanju), pri čemer lahko soglasje o strinjanju z zbiranjem, hranjenjem in obdelovanjem vaših osebnih podatkov kadar koli prekličete.

2.2. E-pošta

Podatke, ki nam jih posredujete preko elektronske pošte na naslov magro@oz-magro.si, nam posredujete na osnovi vaše želje po pridobitvi naše ponudbe. Te podatke bo podjetje obdelovalo za potrebe priprave ponudbe, ob dogovorjenem poslu pa v nadaljevanju še za potrebe priprave pogodbe, računov ter drugih ustreznih in potrebnih dokumentov. Pred odpošiljanjem ponudbe prejmete v podpis soglasje o strinjanju z zbiranjem, hranjenjem in obdelovanjem vaših osebnih podatkov.

3.   Obdobje hrambe

Zagotavljamo vam, da vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili zbrani in uporabljeni.

Podatki o naročnikih ponudb se hranijo še pet let po oddaji ponudbe, za posamezne podatke pa obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (računovodski ali davčni podatki). V tem primeru bo pooblaščena družba vaše osebne podatke hranila za ves čas, kot je zakonsko potrebno, skladno z 86. členom Zakona o davku na dodano vrednost, torej 10 let.

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili zbrani, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

4.   Vaše pravice

S podpisom soglasja je posameznik v celoti seznanjen s svojimi pravicami, ki jih ima po Splošni uredbi o varstvu podatkov, in sicer:

lahko soglasje prekliče (pravica do preklica),
lahko kadarkoli zahteva od pooblaščene družbe, da ga seznani z obsegom in vsebino osebnih podatkov, ki jih hrani in obdeluje (pravica do seznanitve),
lahko svoje osebne podatke po potrebi ustrezno spremeni (pravica do spremembe),
lahko zahteva od pooblaščene družbe, da iz svojih evidenc izbriše vse njegove osebne podatke (pravica do izbrisa in pozabe),
lahko kadarkoli od pooblaščene družbe zahteva, da omeji vsebino in količino njegovih osebnih podatkov, ki jih obdeluje (pravica do omejevanja) ter
da lahko od družbe kadarkoli zahteva, da vse njegove zbrane osebne podatke prenese na drugo družbo (pravica do prenosa).

O tem nas obvesti pisno po pošti na naslov OZ Magro z.o.o., Ob Grosupeljščici 1b, 1290 Grosupje ali preko elektronske pošte magro@oz-magro.si. Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi pritožbo v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov.

Posameznik pa lahko pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

5. Varnost

OZ Magro z.o.o. uporablja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki podatke uporabnikov varujejo pred izgubo, manipulacijo, uničenjem ali nepooblaščenim dostopom. Za zagotovitev varnosti in zaupnosti osebnih podatkov, ki se zbirajo na spletu, se uporablja zaščitno geslo in standardni požarni zid. Pri ravnanju z osebnimi podatki izvaja družba OZ Magro z.o.o. ukrepe, ki so zasnovani tako, da te podatke zaščitijo pred neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, izgubo, razkritjem, spremembo ali uničenjem.

6.   Spremembe

Pridržujemo si pravico, da Politiko varstva zasebnosti po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Zato vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.