O podjetju

O podjetju

OZ Magro se je rodila iz potreb po lažjem pridobivanju poslov in plačevanju nižjih prometnih davkov podjetnikov, kot nadgradnja takratnega Združenja obrtnikov v Grosupljem. Potem, ko je v prvem desetletju svojega obstoja služila predvsem namenu, zaradi katerega je bila ustanovljena, se je v naslednjem desetletju povsem preusmerila v izvajanje finančno-računovodske funkcija za podjetnike, mala in srednja podjetja, društva in zavode in do danes dvignila kvaliteto svoje ponudbe na zavidljivo raven.

Že pred šestindvajsetimi  leti so podjetniki v občini Grosuplje razmišljali o povezovanju, v kar jih je že takrat silila družbena klima in razvoj gospodarstva. Njihova vizija je bila ustanovitev zadruge po vzoru evropskih držav.

Delovanje zadruge je bilo v obdobju hitrega razvoja podjetništva zelo pestro, saj se je morala zelo hitro prilagajati nenehnim spremembam okolja. Raznolikost njenih članov je onemogočala specializacijo, ki je bila bistvena za razvoj konkurenčnih prednosti. Kljub temu je zadruga sledila potrebam svojih članov in širila obseg poslovanja tudi na druga področja, ki so bila za njen razvoj odločilnega pomena.

Kot pomemben zastavljen cilj je bila tudi krepitev finančne moči, saj le kapitalsko močna organizacija nudi svojemu članstvu potrebno podporo in omogoča njihov hitrejši razvoj. S tem namenom je bila ustanovljena Hranilno kreditna služba, ki se je v nekaj letih uspela razviti v eno prvih hranilnic v Sloveniji in se kasneje združila v Hranilnico LON d.d. Ob sodelovanju Območne obrtne zbornice Grosuplje je zadruga širila svojo dejavnost na področju finančno-računovodskih storitev, ter jo ob dolgoletnih izkušnjah ter s posluhom do potreb svojih članov uspela razviti na visoko-kakovostno raven.

Poznamo svojo stroko, razlikujemo pa se po sposobnosti razumevanja širine, celovitosti poslovanja ter poslovnega okolja.

Zaradi bogatih izkušenj ter dolgoletnega delovanja na tem področju, vam naš računovodski servis lahko ponudi ter zagotovi celovito ter kakovostno storitev s posluhom za  individualne potrebe posamezne stranke.

11f05ccf-45b0-4ec5-aa70-a983735cd04b

O nas

Smo ekipa z znanjem, strokovnostjo, poslovnostjo ter 26-letnimi izkušnjami na področju računovodstva. Svoje storitve smo z izobraževanjem in pridobitvijo certifikata, nadgradili z davčnim, poslovnim in finančnim svetovanjem.

Danes v koraku s časom omogočamo svojim strankam uporabo sodobnega informacijskega sistema s tehnološkimi rešitvami, ki omogočajo strankam neposreden vpogled v poslovanje v vsakem času ali uporabo spletnega računovodstva glede  na želje in potrebe stranke.

 

cf3ae450-3215-43cb-9eca-08e74cccf2e6

Za dodatne informacije nas pokličite na telefonsko številko
01 78 66 110 ali nam pošljite sporočilo.