POSLOVNI NAČRT

Poslovni načrt je pisni dokument, v katerem podjetnik opiše svoje poslovne cilje, opredeli poti in načine za dosego teh ciljev.
Pogosto gre za skupek delovnih načrtov, kot so trženje, finance, proizvodnja in kadri. Pripravlja se ga pred ustanovitvijo novega podjetja, za namene iskanja zunanjega kapitala za financiranje obstoječega podjetja, pri prestrukturiranju ali preobratu v poslovanju obstoječega podjetja, ob iniciranju novega projekta, ob pripojitvah, spojitvah ipd.

Poslovni načrt zajema pet pomembnih korakov:

Informacije primarnih in sekundarnih virov.
Analizo stanja v panogi (konkurenti, dobavitelji, kupci)
Pozicioniranje podjetja glede na panogo
Načrt vstopa na trg in načrt trženja
Finančne projekcije (izkaz uspeha, bilanca stanja ipd.)

S poslovnim načrtom pridobimo boljši pregled panoge v kateri poslujemo, pregled nad aktivnostmi, ki jih želimo izvajati, boljše poznavanje posla ki ga opravljamo, možnost odkrivanja napak pri poslovanju, lažje prepoznavanje priložnosti na trgu, odkrivanje in lažje izogibanje nevarnostim in možnost ocenjevanja uspešnosti poslovanja.

Poslovni načrt vsebuje poglavja, ki opisujejo značilnosti posla:

Panoga podjetje in njegovi proizvodi/storitve
Raziskava in analiza trga
Razvoj in izvajanje dejavnosti
Ekonomika posla
Načrt trženja
Finančne projekcije
Predvidena ponudba podjetja
Ocena tveganj in problemov
Terminski načrt
Pošljite povpraševanje ->