GDPR

Po 4 letih obsežnih pogajanj sta Evropski parlament in Svet EU dosegla dogovor o novih pravilih EU o varstvu osebnih podatkov – Uredbi (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES – Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR). Uredba je začela veljati 24. 5. 2016, uporabljati pa se začne neposredno in hkrati v vseh državah članicah 25. 5. 2018.