Novice

POSLOVNI NAČRT

Od admin | 27 novembra, 2018

Poslovni načrt je pisni dokument, v katerem podjetnik opiše svoje poslovne cilje, opredeli poti in načine za dosego teh ciljev. Pogosto gre za skupek delovnih načrtov, kot so trženje, finance, proizvodnja in kadri. Pripravlja se ga pred ustanovitvijo novega podjetja, za namene iskanja zunanjega kapitala za financiranje obstoječega podjetja, pri prestrukturiranju ali preobratu v poslovanju…

GDPR

Od admin | 10 oktobra, 2018

Po 4 letih obsežnih pogajanj sta Evropski parlament in Svet EU dosegla dogovor o novih pravilih EU o varstvu osebnih podatkov – Uredbi (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES – Splošna uredba…

Za dodatne informacije nas pokličite na telefonsko številko
01 78 66 110 ali nam pošljite sporočilo.