POSLOVNI NAČRT

Poslovni načrt je pisni dokument, v katerem podjetnik opiše svoje poslovne cilje, opredeli poti ...

Poslovni načrt je pisni dokument, v katerem podjetnik opiše svoje poslovne cilje, opredeli poti in načine za dosego teh ciljev. 

Pogosto gre za skupek delovnih načrtov, kot so trženje, finance, proizvodnja in kadri. Pripravlja se ga pred ustanovitvijo novega podjetja, za namene iskanja zunanjega kapitala za financiranje obstoječega podjetja, pri prestrukturiranju ali preobratu v poslovanju obstoječega podjetja, ob iniciranju novega projekta, ob pripojitvah, spojitvah ipd.


Poslovni načrt zajema pet pomembnih korakov:

 • Informacije primarnih in sekundarnih virov.
 • Analizo stanja v panogi (konkurenti, dobavitelji, kupci)
 • Pozicioniranje podjetja glede na panogo
 • Načrt vstopa na trg in načrt trženja
 • Finančne projekcije (izkaz uspeha, bilanca stanja ipd.)


S poslovnim načrtom pridobimo boljši pregled panoge v kateri poslujemo, pregled nad aktivnostmi, ki jih želimo izvajati, boljše poznavanje posla ki ga opravljamo, možnost odkrivanja napak pri poslovanju, lažje prepoznavanje priložnosti na trgu, odkrivanje in lažje izogibanje nevarnostim in možnost ocenjevanja uspešnosti poslovanja.

Poslovni načrt vsebuje poglavja, ki opisujejo značilnosti posla:

 • Panoga podjetje in njegovi proizvodi/storitve
 • Raziskava in analiza trga
 • Razvoj in izvajanje dejavnosti
 • Ekonomika posla
 • Načrt trženja
 • Finančne projekcije
 • Predvidena ponudba podjetja
 • Ocena tveganj in problemov
 • Terminski načrt