DAVČNO SVETOVANJE

Podjetje na trgu ne želi zgolj preživeti, temveč tudi zmagati.

Podjetje na trgu ne želi zgolj preživeti, temveč tudi zmagati.  Zato mora vodstvo obvladovati svoje poslovne procese in ohranjati prednost. Da bi bilo poslovanje resnično optimalno, ni dovolj zgolj računovodski vidik delovanja, nepogrešljivo je tudi strokovno znanje s področja davčne zakonodaje in prakse s tega področja. Skrbno načrtovana davčna politika podjetja vam lahko ustvari davčne prihranke.

Cilj davčnega svetovanja je oblikovanje davčne strategije za ugotavljanje davčnih posledic na načrtovane poslovne odločitve in v okviru tega izbrati tudi z davčnega vidika najugodnejšo odločitev. S strankami skozi celo poslovno leto sodelujemo pri načrtovanju davčnih rešitev za dosego najugodnejših davčnih obremenitev v okviru veljavne davčne zakonodaje.

V okviru davčnega svetovanja vam

  • Individualno davčno svetujemo s področja davka od dohodka pravnih oseb, dohodnine, davka na dodano vrednost in prispevkov in drugih davkov.
  • Sestavljamo in optimiziramo davčne obračune.
  • Svetujemo v zvezi s pričetkom opravljanja dejavnosti in izbiri ustrezne statusno pravne oblike.
  • Svetujemo pri zapiranju dejavnosti, pri preoblikovanju iz ene statusno pravne oblike v drugo, pri uporabi službenih vozil in pri koriščenju drugih bonitet ter reševanje davčnih zagat povezanih s poslovanjem.


Pri davčnih kontrolah smo prisotni pri celotnem postopku.

Naši svetovalci vam opravijo tudi preventivni davčni pregled kompletnega poslovanja s področja vseh davkov.